Over Essalam Moskee

Stichting Moskee Essalam Zaandam is een religieuze instelling die op 26 mei 1988 is opgericht door de eerste generatie van oorsprong Marokkaanse gemeenschap van Zaanstad. De gemeenschap die gebaseerd is op Soennitisch Islamitische stroming. Het doel van de oprichters was om een gebedsruimte op te zetten waar de moslims gezamenlijk het gebed konden verrichten en samen konden zijn. Al snel werd er gebruik gemaakt van het pand op het Sluispad in Zaandam-zuid. Sinds 1998 wordt is er sprake van een eigen pand op de Madagaskar 17.

De huidige bezoekers van de moskee zijn overwegend Nederlanders van Marokkaanse komaf. In toenemende mate wordt de moskee ook bezocht door moslims van niet- Marokkaanse origine. Wij hebben vernomen dat de diversiteit in de afgelopen jaren is toegenomen. Moskee Essalam is een laagdrempelige organisatie waar iedereen welkom is. Ook staat de moskee bekend om zijn goede contacten met de directe omgeving, de gemeente en andere maatschappelijke instellingen.

Moskee Essalam telt in Zaandam en omgeving ongeveer 120 betalende leden. De contributie bedraagt 12,50 euro per maand per lid.

Het bestuur bestaat uit 2 bestuursleden en 2 adviseurs. De verschillende bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuurstaak, maar werken samen om tot de gewenste eindresultaten te komen. Alle bestuursleden en adviseurs functioneren op vrijwillige basis.

Een plek voor jou

Moskee als ontmoetingsplek is van vitaal sociaal belang!

Bestuur

Achmed El Makrini

Voorzitter

Achmed Amallah

Penningmeester

Souleiman Amallah

Gezamenlijk bevoegd

Amar Oujjit

Gezamenlijk bevoegd
WhatsApp Essalam Moskee Zaandam
Verstuur via WhatsApp