Parkeerbeleid

Parkeerbeleid bezoekers

De piekmomenten vallen op:

  • Elke vrijdag middag: tussen 13:00 uur en 14:30 ’s zomers of tussen 12:00 en 13:30 ‘s winters
  • Ramadan avondgebed: ’s zomers tussen 23:00 uur en 1:00 uur, lente tussen 22:00 uur 23:45 uur, ‘s winter tussen 18:30 uur en 19:30 uur en in de herfst tussen 19:30 uur en 21:00 uur
  • Suikerfeest en het offerfeest gebeden: deze dienst wordt in de ochtend gehouden tussen 8:00 uur en 9:30 uur

Sinds 2016 is het de, het moskee bestuur opgevallen dat er sprake is van parkeerdrukte op piekmomenten(vrijdagmiddaggebed, ramadan en islamitische feestdagen). Om overlast te voorkomen is er gekozen beleid uit te voeren door middel van parkeervrijwilligers tijdens de piekdiensten. Deze parkeervrijwilligers spreken de bezoekers aan op hun parkeergedrag, zoals dubbel- en foutparkeren.

In 2017 heeft het moskee bestuur naar aanleiding van diverse gesprekken met omwonende signalen ontvangen van overlast door parkeerdrukte. Hierdoor is het beleid opgeschroefd en aangescherpt. De focus is gelegd om gedragsverandering van moskeebezoekers te realiseren. Een taak die veel sturing en tijd vergt van het bestuur, vrijwilligers en bezoekers. Bezoekers worden nu ook in de moskee, voor en na elke dienst toegesproken door de imam op hun parkeergedrag. Het bestuur uit de directe omgeving roept zijn bezoekers op om de auto thuis te laten en zo veel mogelijk te voet of de fiets te komen. Om de bezoekers te informeren en stimuleren zodat zij met de fiets, OV of te voet te komen, worden er bijvoorbeeld flyer en poncho (uitdeel)acties gehouden.

Naast het parkeerbeleid zijn er afspraken gemaakt met de naastgelegen organisaties(buren) de ZTTC en de boogschuttersclub Czaar Peter, om in overleg gebruik te mogen maken van hun parkeerterrein tijdens piekdiensten. Deze afspraken zijn gemaakt op basis van een gunst en een goede burenrelatie die sinds 1998 bestaat. Met deze parkeerruimte kunnen wij samen met de organisaties een bijdrage leveren, ter bestrijding van parkeerdrukte en de wijkbewoners zoveel mogelijk ontlasten van auto’s van moskeebezoekers.

Het uiteindelijke doel van het parkeerbeleid is om de moskeebezoekers te stimuleren om zomin mogelijk met de auto naar de moskee te komen. Door ons te concentreren op gedragsverandering van bezoekers, willen wij bereiken dat er door minder autobezoekers het aandeel van de moskee op het gebied van parkeerdrukte af zal nemen. Op deze manier wordt er positief bijgedragen geleverd aan de wijk.

WhatsApp Essalam Moskee Zaandam
Verstuur via WhatsApp